WA-BAS-105

WA-BAS-105

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Chậu trồng cây lục bình

Size:

Dia 30xH35cm
Dia 26xH30cm
Dia 21xH25cm
  • Nội dung
  • Bình luận