WA-BAS-01

WA-BAS-01

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Chậu trồng cây lục bình

Size:

W40xD40xH70 cm
W30xD30xH60 cm
W25xD25xH50 cm

  • Nội dung
  • Bình luận