WA-BAS-08

WA-BAS-08

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Chậu trồng cây lục bình

Size:

L: Dia 50xH38
M: Dia 40xH33
S: Dia 32xH30

  • Nội dung
  • Bình luận